ทรงผมไม่ได้มีผลต่อการเรียนมีแต่จะทำให้เด็กไม่มั่นใจในตัวเอง