ทรงผมไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการเรียนเลย อยู่ที่แต่ละบุคคลมากกว่า แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างและหลากหลาย ยกเลิกการตัดผมเพื่อเพิ่มบุคลิกและความมั่นใจดีกว่าค่ะ