ทรงผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมองและสติปัญญาของมนุษย์ ทรงผมไม่ได้ปลูกฝังให้ใครมีสามัญสำนึกขึ้นมาได้หรอก สังคม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดูต่างหากที่ทำให้คนไปในทิศทางจะเป็น.มีผลกับ