ทำไมต้องตัดผม เพราะไม่ได้ใช้ผมเรียนหนังสือ เราใช้สมองเรียนหนังสือ