“ ทำไมเด็กสมัยก่อนยังปฏิบัติตามกฎไม่เห็นมีปัญหาเลย” ก็ตอนนี้โรงเรียนมันฝืนกฎที่ห้ามตัดผมไง อ๊องหรอ