ทำไม รร. ไทยไม่เหมือน รร. นานาชาติเลย ทำไมไม่พัฒนาเหมือน รร. ที่อื่น