นี่คือสงสัยตั้งแต่สมัยเรียนละอ่ะ ว่าจะมันเกี่ยวกับเรียนยังไงก่อน ที่บอกผมยาวแล้วจะไม่สนการเรียนคือไปพักค่ะ