บอกเหตุผลไปครูก็ไม่ฟังเลย คือไม่เข้าใจว่าครูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ