บางทีก็สงสัยว่านี่หัวเราหรือหัวใครนะคะ5555 และไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนค่ะ