บางทีผมสั้นก็ดีนะ เพราะจะแยกออกง่ายมากว่าเป็นเด็กนักเรียน เผื่อเวลามีปัญหา มีม็อบ มีประท้วง เกิดอุบัติเหตุ คนจะต้องช่วยเหลือเด็กก่อน ระเบียบก็คือข้อปฏิบัติ ควรเคารพระเบียบด้วย เคยเห็นข่าวเด็กประสบอุบัติเหตุ บางทีนึกว่าผู้ใหญ่ เพราะผมยาวนี่แหละ