บางโรงเรียนยังอ้างกฎโรงเรียนอยู่เลย แทนที่จะฟังกระทรวง 555