บ้านยัมีกฎบ้าน เมืองยังมีกฎเมือง โรงเรียนก็ควรจะมีกฎเช่นกัน ไม่ใช่ว่านักเรียนจะทำอะไรก็ได้ ไม่อย่างนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ดิ แค่ผมสั้นจะเป็นอะไรนักหนา ห่วงสวยเพื่อหาผชเหรอ