ประเทศไทยอยู่ในระบบที่ล้าหลังและเต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่ติดอยู่ในหลักคิดที่ไม่ทันยุคสมัยแต่เชื่อแต่ความคิดของตนเองและไม่เปิดรับแนวคิดแบบใหม่ที่ดีกว่า ดังนั้นเราจึงไม่สาใารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยถ้าไร้ซึ่งอำนาจ แต่เมื่อมีอำนาจก็ยังไม่พอ ต้องมีเส้นสายต้องมีพรรคพวก และถ้าอยากจะแก้ปัญหาเราก็ต้อลเข้าไปแก้จากด้านในระบบนั่นก็คือคุณต้องเป็นข้าราชการ มียศ มีตำแหน่ง มีอำนาจ คุณถึงจะเริ่มแก้ไขกฎเกณฑ์บางอย่างได้