ปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางพื้นที่ ที่ค่อนข้างไม่พร้อมเด็กไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ แต่อาจจะอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง ทำให้การรักษาความสะอาดของเด็กทำได้ไม่ดีนัก เพราะที่เคยเห็นมีทั้งปัญหาเรื่องเหา และกลิ่นไม่พึงประสงค์และปัญหา อีกมากมายผมสั้นจึงทำให้รักษาความสะอาดได้โดยง่าย