ผมก็ของเราแล้วครูเขามีสิทธิ์อะไรมาตัด แบบนี้ยุคนี้แล้ว ใครๆ ก็รู้ว่า ครูไม่มีสิทธิตัดผมเด็ก เพราะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ ถ้าครูอ่านกฎหมายแล้วบอกว่าเด็กทำผิดระเบียบโรงเรียน ครูควรไปอ่านต่อนะว่า วิธีการลงโทษนักเรียนทำได้แค่ไหนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษเด็ก 2548 การลงโทษทำได้แค่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม้ว่า เด็กจะทำไม่ถูกระเบียบโรงเรียน แต่กฎหมายกำหนดไว้ให้ครูลงโทษได้เพียงแค่นั้น การไปตัดผมเด็กเอง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ครูจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเพราะกระทำการโดยไม่มีสิทธิ มีความผิดวินัยตอนนี้ถ้าครูจะลงโทษ ต้องไปดูกฎหมายก่อน ว่าจะลงโทษได้เพียงใด ไม่งั้นครูจะกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมายซะเอง…