ผมก็ผมเรามีสิทธิ์อะไรมาตัดมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ตัด