ผมคือความมันใจของนักเรียนถ้าตัดก็เหมือนตัดความมันใจออกเด็กจะไม่กล้าทำในสิ่งที่อยากทำไม่กล้าเข้าสังคมและอื่นๆ