ผมมีลักษณะหลายประเภท เช่น ผมเส้นเล็ก/ใหญ่ ผมมี/ไม่มีน้ำหนัก ผมตรง/หยักศก ผมหนา/บาง ซึ่งผมแต่ละลักษณะก็เหมาะกับทรงผมที่แตกต่างกัน ดังนั้นทุกคนควรมีสิทธิ์เลือกทรงผมที่เหมาะกับลักษณะผมของตัวเอง