ผมเลยติ่งหูนิดหน่อยก็ดษาว่าเหมือนหมูเหมือนหมา เราก็คนเหมือนกันมั้ยทำอย่างกันเราไม่ใช่คน บ้างร.รไม่ใช่แค่ตัดหรืดด่า บ้างร.รมีการตีนักเรียน โดยกฎของกระทรวงคือห้ามตัดผมนักเรียน ถ้ามีคือมีความผิด แต่กฎเล่านี้สร้างขึ้นแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยยังเด็กที่ยังโดนอีกเยอะ