ผมโดนเพื่อนหลอกว่าหัวเหลี่ยมผมเลยไม่มีความมั่นใจ และร.รก็ให้แค่รองทรงกับทรงนักเรียน