ผมไม่ชอบกฎนี้เลยจริงๆ ผมเคยโดนล้อเพียงเพราะแค่ไม่ตัดผมให้ถูกระเบียบ