พอโตขึ้นมาหน่อยก็โดนเรื่องการใช้ยางมัดผมแบบผ้า เราใช้สีดำสนิท ไม่มีลวดลาย เป็นแค่ยางมัดผมผ้าสีดำธรรมดาๆ ก็ยังโดนครูตักเตือนว่าให้ใช้ยางมัดผมสีดำปกติ หลายๆคนที่เคยใช้ก็น่าจะพอรู้ขอเสียของยางปกติ ว่ามันขาดง่าย หายง่าย และต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อบ่อย ดังนั้นการใช้ยางมัดผมผ้าผิดยังไง? เชื่อว่าโรงเรียนรัฐบางแห่งมีความเข้มงวดเรื่องยางมัดผมแตกต่างกันไป เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ข้างคาใจเพราะดูเหมือนว่าบุคคลากรในโรงเรียนบางคนมีสิทธิที่จะใช้ความรู้สึกของตนเองแทรกแซงเข้ามาพร้อมกฎได้และเด็กก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องหาความถูกต้องจากกฎด้วย ต่อ^