มันก็แค่ทรงผมหนิ ละตัดเสร็จครูก็บอกว่า ถ้าผมยาวมันจะแย่งอาหารสมอง…