มันไม่ใช่แต่ทรงผมแต่มันคือตัวตนคนทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตัวเองคนเราไม่ได้เหมือนกันไม่ได้มีแต่ตัวตนเดียวทำไมเราต้องมาคอยกังวลในเรื่องที่เราควรจะทำได้ควรจะได้ทำกฎพวกนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาเลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่