มีประสบการณ์การณ์ที่ครูด่าจากการไม่ตัดผมซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้ตัดผมเท่าติ่งหู