มีหลากหลายทางเลือก คุณไม่พอใจในระบบการศึกษาไทยที่ออกกฏเรื่องทรงผม