ยกเลิกกฏโง่ๆๆเเบบนี้เถอะมันทำให้หนูไม่มีความั่นใจในตัวเอง.