ยกเลิกดีกว่าค่ะ การตัดผมไม่ส่งผลต่อการเรียน ทรงผมไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้น