ระเบียบวินัยเป็นคนละเรื่องกับเรื่องทรงผม การฝึกวินัยสำหรับเด็กควรเป็นการดูแลตัวเอง ควบคุมตัวเองได้ ไม่เกี่ยวกับการที่ต้องตัดผมทรงเดียวกัน นั่นเรียกว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชน