รู้สึกว่า สิ่งที่สื่อออกมาไม่ถูกต้องในกรณีเรื่องผม