วินัยและระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมยังจำเป็นเสมอดีกว่าอยู่อย่างวุ่นวายตามใจกิเลสซึ่งจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเรื่องทรงผมอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นแต่การไม่สร้างเหตุแห่งปัญหาในสังคมสำคัญกว่าและพอเรียนถึงมหาวิทยาลัยมีวุฒิภาวะมากขึ้นองค์กรก็มิได้ใช้ระเบียบเข้มขนาดนั้นกรุณาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนเพราะมิได้สร้างสรรค์อาจเป็นดาบสองคมอีกด้วย