วินัยและระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมยังจำเป็นเสมอดีกว่าอยู่อย่างวุ่นวายตามใจกิเลสซึ่งจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเรื่องทรงผมอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นแต่เ