สนับสนุนยกเลิกกฎการตัดผมค่ะ ยุคนี้มันปี2022แล้ว ทรงผมนี่เป็นสิทธิพื้นฐานในร่างกายเราเลย มันส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจหรือจิตใจของเด็กมากๆ