สมัยเด็กบ้านเรามีกิจการร้านตัดผมชายขนาดใหญ่ ในทุกๆวันอาทิตย์​เรามักพบว่ามีเด็กนักเรียนมากมายมาตัดทรงผมเกรียนอย่างไม่เต็มใจนัก