สำหรับเราแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูหนักเหมือนคนอื่นแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ควรที่จะมา