สิ่งที่ตัดไป ไม่ใช่แค่ผม แต่คือความมั่นใจของเราด้วยค่ะ