หนูอยากให้เรื่องทรงผมเป็นสิทธิ์เป็นความมั่นใจของพวกเราเองทำไมเปรียบโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2แต่เราสร้างความมั่นใจในทรงผมตัวเองไม่ได้