หนูเคยโดนอาจาร์บังคับให้ไปตัดผมที่ร้านตัดผมแล้วค่อยกลับมาเรียน มันแย่มากๆตรงที่ทำให้เรากายเป็นตัวประหลาดด้วยเพราะทำให้รู้สึกอายเพื่อนๆ และอีกทั้งเคยถูกบังคับให้ถูกตัดผม จากอาจารย์ปกครอง