หนูเป็นคนที่หน้าผ้าเถิกแล้วถ้าเอาหน้าม้าขึ้นคือไม่มั่นใจเลยแต่เพราะกฏโรงเรียนครูเขาเดินมาตัดหน้าม้าหนูเลยโดยไม่ถามอะไรตัดแบบเฉียงขึ้นไปมันก็แก้ไม่ได้เลยต้องเลี้ยงให้ยาวช่วงนั้นหนูน้องไห้ไม่อยากไปรร.เลยค่ะอายคนอื่นมากๆหน้าม้ามันแหว่งไปเลยแบบที่ว่าเก็บก็ไม่ได้