หนูเป็นสาวสองที่ไม่ชอบตัดผมจนอาจารย์เอากันไกมาตัดถ้าเอาจริงเลยมันคือสิทธืส่วนบุคคลที่จะตัดหรือไม่ตัดแต่สุดท้ายมันคือกดพิไม่ตัดก็หายว่านอกกลอบเป็นตัวประลาด