หมิ่นเหม่ต่อการสร้างความแตกแยกให้กับเยาวชน สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง กฏระเบียบ