หยุดบังคับให้เด็กไว้ผมสั้นสักที ไม่เกี่ยวว่าผมสั้นแล้วจะฉลาด เด็กมีสิทธิ์เลือกว่าเค้าอยากจะทำอะไรในตัวเค้าเอง