หยุดละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพื่อแค่ให้ถูกใจใครบ้างคน