หัวก็หัวของเด็ก พวกแก่ๆผมจะร่วงหมดอยู่แล้ว จะเสือกทำไมมมม