หาเหตุผลดีๆ จากการถูกลดทอนความมั่นใจนี้ไม่ได้เลยค่ะ