อยากให้กฎพวกนี้ออกไปเพราะผมยาวไปก็โดนด่าสั่นแบบแบดๆก็โดนด่า