อยากให้ทำการรวบรวมรายชื่อ เพื่อผลักดันเรื่องนี้ไปเลยค่ะ ว่าการศึกษา โรงเรียน กฏระเบียบ ไม่มีสิทธิในร่างกายของนักเรียน ในการบังคับตัดสั้น หรือทำสี