อยากให้ทุกคนรู้ว่าการมั่นใจในทรงผม มันส่งผลต่อจิตใจมากๆ