อยากให้ทุกเข้าใจว่า หัวเขาทรงผมเขา การที่เขามาเรียน เสียค่าเทอม ค่าชุด ค่าหนังสือ ค่านู้นนี่นั่นที่บอกฟรีๆ เพื่อมาเรียน ไม่ได้มาเพื่อโดนคนอื่นตัดผม ตัดความมั่นใจของเขา กฎคือกฎ แต่ถ้ากฎ คือการทำลายความมัน่ใจของผู้นั้น แถบไม่มีประโยชน์กับพี่ผู้เคารพเลย เราจะยังอยากทำตามอยู่จริงๆหรอ โรงเรียนสร้างความมั่นใจให้นักเรียน นักเรียน อยากเรียน มีแรงจูงใจที่จะไปโรงเรียน ไม่ดีหรอครับ ขอบคุณที่สร้างโฆษณานี้ครับ❤️