อยากให้ยกเลิกกฎนี้มากกกกกก คือผมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอตัดออกมาก็ไม่ได้เสริมความมั่นใจเลย